سفارش

 

دوستان عزیز به نکات ذیل توجه فرمایید

ابتدا نوع سفارش خود را انتخاب کنید مطالبی را که مایلید درج شود را مشخص نموده و چنانچه نمونه کار خاصی در نظر دارید برای ما ارسال کنید که کار مطابق سلیقه شما باشد

در ایمیل ارسالی برای ما حتما موارد ذیل را با ما در میان بگذارید تا به بهترین نحو سفارش شما آماده شود

متن سفارش

توضیحات شما در مورد طراحی

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

ایمیل شما

ارسال کد رهگیری پرداخت

ضمناً بهتر است برای سفارش کارهای فیلمسازی و هنری تماس گرفته شود تا به جزییات کار پرداخته شود

 

 شیوه پرداخت

 

پس از تکمیل فرم عقد قرارداد دوطرفه (حضوری یا غیر حضوری ) مبلغ مورد نظر را به شماره حساب دفتر واریز کنید